Skyddat aktivitetscenter

Ett skyddat aktivitetscenter

Somaya har ett skyddat aktivitetscenter för de som bor i våra skyddade boenden. Det är en kreativ och trygg plats där våldsutsatta personer som är i behov av skydd får en meningsfull vardag med gemenskap, delaktighet och möjlighet till ny kunskap.

I vårt aktivitetscenter erbjuder vi olika aktiviteter som kan bidra till personlig utveckling och välmående. Aktiviteterna är målgruppsanpassade och stärker deltagarna, som alla bor eller har bott i våra skyddade boenden, på vägen till ett självständigt liv fritt från våld. Vi erbjuder bland annat samhällsorientering, svenskundervisning, gruppsamtal och självstärkande aktiviteter med fokus på det psykiska och fysiska måendet. Vi tillhandahåller även datorer och skrivare.

På det skyddade centret uppmärksammar vi födelsedagar och olika högtider och ger de boende möjlighet att fira dem tillsammans. Det skapar gemenskap och glädje.

Vi har ett tydligt fokus på barn på vårt skyddade aktivitetscenter och vi anordnar anpassade aktiviteter för de medföljande barn som bor hos oss. Vi kan också erbjuda skolundervisning med lärteamet vid behov.

Somaya har även Somaya center, ett öppet aktivitetscenter, dit man kan komma utan att bo i vårt skyddade boende.

I vårt skyddade aktivitetscenter får man stöd, gemenskap och en meningsfull vardag.