Ring oss Lämna sidan
Chatta med oss Other languages

FÖR ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD OCH FÖRTRYCK

Somaya stödjour i Stockholm är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga.

Vår stödlinje, stödchatt, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Samtidigt lyfter vi ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.

Somaya kan erbjuda stöd på svenska, engelska, arabiska, persiska, kurmanji, badani, sorani, dari, turkiska, danska, polska, ungerska, franska, spanska, somaliska, hindi, urdu, albanska, tigrinja, tyska, litauiska och nepalesiska.

Senaste nytt

  • Med två viktiga föreläsningar på temat hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammar Somaya att Fadimes uppmaningar i sitt välkända tal till riksdagen fortfarande är lika aktuella. Varje år uppmärksammar Somaya Fadimedagen genom att lyfta de erfarenheter, behov och önskemål som personerna som söker stöd hos oss har. I år anordnar vi två digitala och kostnadsfria föreläsningar […]

    Läs mer »
  • Snart är det val

    5 september, 2022

    Snart är det val och frågan gällande våld i nära relation måste prioriteras. Somaya har sammanställt de åtgärder vi ser som extra viktiga i såväl det förebyggande- som skyddande arbetet för hur vi motverkar våld i nära relation/hedersrelaterat våld. Läs hela listan nedan: 1. Satsa på mammorna (speciellt för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck) […]

    Läs mer »

Ring oss: 020-81 82 83

Vardagar: 09:00-16:00

Maila: stodjouren@somaya.se

Chatta med oss Other languages

Följ oss på Instagram