Ring oss Lämna sidan
Chatta med oss Other languages

FÖR ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD OCH FÖRTRYCK

Somaya stödjour i Stockholm är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 25 års erfarenhet och är flerspråkiga.

Vår stödlinje, stödchatt, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Samtidigt lyfter vi ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.

Somaya kan erbjuda stöd på svenska, engelska, arabiska, persiska, kurmanji, badani, sorani, dari, turkiska, danska, polska, ungerska, franska, spanska, somaliska, hindi, urdu, albanska, tigrinja, tyska, litauiska och nepalesiska.

Senaste nytt

  • Utrikesfödda kvinnor är en del av lösningen En resurskrävande grupp som inte lär sig svenska, som står utanför arbetsmarknaden och som inte tar ansvar över söner som skjuter varandra. Kan bilden av utrikesfödda kvinnor, speciellt mammor, bli mer samstämmig? Vad händer med en grupp som ständigt får höra att de är ett problem? Och vad […]

    Läs mer »
  • Med två viktiga föreläsningar på temat hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammar Somaya att Fadimes uppmaningar i sitt välkända tal till riksdagen fortfarande är lika aktuella. Varje år uppmärksammar Somaya Fadimedagen genom att lyfta de erfarenheter, behov och önskemål som personerna som söker stöd hos oss har. I år anordnar vi två digitala och kostnadsfria föreläsningar […]

    Läs mer »

Ring oss: 020-81 82 83

Vardagar: 09:00-16:00

Maila: stodjouren@somaya.se

Chatta med oss Other languages

Följ oss på Instagram