Ring oss Lämna sidan
Other languages

FÖR ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD OCH FÖRTRYCK

Somaya stödjour i Stockholm är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 25 års erfarenhet och är flerspråkiga.

Vår stödlinje, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Samtidigt lyfter vi ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.

Somaya kan erbjuda stöd på svenska, engelska, arabiska, persiska, kurmanji, badani, sorani, dari, turkiska, danska, polska, ungerska, franska, spanska, somaliska, hindi, urdu, albanska, tigrinja, tyska, litauiska och nepalesiska.

Senaste nytt

  • Genom beviljade projektmedel från Jämställdhetsmyndigheten har Somaya stödjour utvecklat en ny e-learning, ”Ett självständigt liv fritt från våld”, som syftar till att förbättra stödet för individer utsatta för våld i nära relationer eller som lever med olika sårbarhetsfaktorer. E-learningen, som lanseras i början av nästa år, riktar sig främst till yrkesverksamma och fokuserar på att […]

    Läs mer »
  • Somaya stödjour träffade jämställdhetsministern inför arbetet med kommande åtgärdspaket mot våld i nära relation     Igår deltog Somaya stödjour på ett rundabordssamtal med jämställdhetsminister Paulina Brandberg för att bidra med våra erfarenheter, kunskaper och perspektiv inför regeringens arbete med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram gällande könsrelaterat och hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån vår […]

    Läs mer »

Ring oss: 020-81 82 83

Vardagar: 09:00-16:00

Maila: stodjouren@somaya.se

Other languages

Följ oss på Instagram