Ring oss Lämna sidan
Chatta med oss Other languages

FÖR ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD OCH FÖRTRYCK

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga.

Vår stödlinje, stödchatt, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Vi lyfter ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.

Somaya kan erbjuda stöd på svenska, engelska, persiska, arabiska, hindi, urdu, spanska, turkiska, dari, kurmanji, badani, sorani, somaliska, polska, danska och franska.

Senaste nytt

  • Idag publicerade Somaya tillsammans med tolv andra kvinnojourer debattartikeln ”Allt färre kvinnor får skydd” i Dagens Arena, det med anledning av att statistik visar att betydligt färre våldsutsatta kvinnor i Stockholm stad fick flytta till skyddat boende förra året, trots att socialtjänsten känner till fler kvinnor som är utsatta för våld. Det är en oroväckande […]

    Läs mer »
  • I dag är det tio år sen Sverige undertecknade Istanbulkonventionen, ett stort steg för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och för att skydda kvinnors rättigheter i Europa. Konventionen är ett omfattande avtal med tydliga krav på åtgärder. Tio år senare återstår det fortfarande allvarliga brister i hur väl Sverige uppfyller målen. Många av bristerna […]

    Läs mer »

Ring oss: 020-81 82 83

Vardagar: 09:00-16:00

Maila: kvinnojouren@somaya.se

Chatta med oss Other languages

Följ oss på Instagram