För en jämlik och jämställd värld, fri från våld och förtryck.

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. Vi är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oavsett religion, oavsett utbildningsnivå. Vi arbetar för att varje person äger makten över sitt liv. För att nå resultat använder vi oss av Somayamodellen.

Mission

Vi hjälper kvinnor och barn att ta makten över sina liv från våld och förtryck,
vare sig individuell, kollektivistisk eller strukturell. Genom att lyfta dessa röster
och arbeta förebyggande, skapar vi opinion och samhällsförändring.

Vision

En jämlik och jämställd värld, fri från våld och förtryck.

Vi tackar!

Vi vill tacka följande organisationer som genom sina insatser eller donationer bidragit till Somaya Kvinno- och Tjejjours verksamhet och arbete.