Ring oss Lämna sidan
Chatta med oss Other languages

FÖR ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD OCH FÖRTRYCK

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga.

Vår stödlinje, stödchatt, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Vi lyfter ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.

Senaste nytt

  • Med anledning av FN:s dag för mänskliga rättigheter publicerade vi idag en debattartikel i Dagens Arena där vi lyfter problemet med att personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld alltför ofta möter misstro, fördomar och diskriminering när de söker stöd och hjälp hos myndigheter. Att leva fritt från våld och att behandlas lika […]

    Läs mer »
  • Tillsammans med 10 andra stockholmsjourer publicerade Somaya en debattartikel i Aftonbladet för att lyfta situationen för kvinnojourerna och våldsutsatta kvinnor i pandemins spår. Detta med anledning av FN:s dag för avskaffandet av våld den 25 november. Här är hela debattartikeln Kvinnojourer hotade när stödet dras in   Runt 25 procent av Sveriges kvinnor utsätts för […]

    Läs mer »

Ring oss: 020-81 82 83

Vardagar: 09:00-16:00

Maila: kvinnojouren@somaya.se

Chatta med oss Other languages

Följ oss på Instagram