Ring oss Lämna sidan

FÖR ETT LIV FRITT FRÅN VÅLD OCH FÖRTRYCK

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga.

Vår stödlinje, stödchatt, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Vi lyfter ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.

Other languages

Ring oss: 020-81 82 83

Vardagar: 09:00-16:00

Maila: kvinnojouren@somaya.se

Senaste nytt

Följ oss på Instagram