Somaya center

Somaya center - För allas möjlighet att ta sin plats i samhället

Möter du kvinnor med utländsk bakgrund som är eller har varit utsatta för våld och förtryck, eller som behöver en social gemenskap och långvarigt stöd? Nu finns Somaya center.

Varför Somaya center?

Många kvinnor som ännu inte är etablerade i Sverige, eller som upplever utanförskap och svaga sociala nätverk behöver olika typer av stöd, utöver de insatser som socialtjänsten kan bevilja. Ofta över en längre tid.

Detsamma gäller för många kvinnor som lever med förtryck, våld eller i en hederskontext. Det kan handla om emotionellt och socialt stöd och att känna delaktighet och gemenskap. Kunskap och information om att navigera i samhället samt om våld och våldets mekanismer är också viktigt.

 

Behovet av Somaya center

Kvinnorna som kontaktar Somaya behöver många gånger just den här typen av stöd. Tidigare har de inte haft någonstans att vända sig. Vi ser också att det har saknats en plats dit socialtjänsten och andra yrkesverksamma kan hänvisa dem.

Därför har Somaya nu öppnat Somaya center! Somaya center är en unik och trygg plats för kvinnor med utländsk bakgrund som är eller har varit utsatta, eller som riskerar att utsättas för våld och förtryck. Här får kvinnorna ett behovsanpassat emotionellt och praktiskt stöd utifrån forskningsbaserade arbetsmetoder.

Vad är målet med centret

Centret ger kvinnorna insikt om sina rättigheter, samt bidrar med verktyg och kunskap för att de ska uppnå egenmakt och självständighet. Vi stöttar också myndigheter, kommuner och yrkesverksamma för att skapa förändring för individer och samhället i stort. 

Hit kan du hänvisa kvinnor som är i behov av det extra stöd som vi på Somaya center erbjuder. Att delta på Somaya center är kostnadsfritt.

Alla besökare har ett första introduktionssamtal. 

Boka introduktionssamtal här. Du kan också ringa oss på 073-254 50 28 eller mejla till center@somaya.se. Vi skickar sen en mötesbekräftelse och mer information.

Här kan du läsa mer och skriva ut mer information om centret till såväl dig som vill hänvisa någon till oss som till deltagare (materialet finns översatt till flera språk).

Centrets aktiviteter och arbetsmetod

Somaya center är en mötesplats och ett kompetenscenter där deltagarna får ett unikt stöd utifrån sina individuella behov. Målet är att kvinnorna ska få stöd att etablera/återetablera sig i samhället. Det gör vi genom att stötta dem att närma sig myndigheter och arbetsmarknaden, få tillgång till en gemenskap, få nödvändig information och kunskap. De får också möjligheten att bygga självförtroende, självkänsla och självständighet.

Vårt arbete grundar sig på arbetsmetoden “Rum för stöd”. Det är en forskningsbaserad metod som bygger på en sammanhållen förståelse av stöd och våld. Metoden baseras på målgruppens egen röst om de olika delar som behövs för att de ska nå målet om ett självständigt liv fritt från våld. Forskarna har identifierat fyra olika typer av stöd utifrån målgruppens behov: emotionellt stöd, stöd i att navigera, stöd till lärande och förståelse, socialt stöd.

Läs mer om arbetsmetoden här.

Kontakta oss på center@somaya.se om du vill veta mer om centret, våra arbetsmetoder eller hur du hänvisar kvinnor hit.

Besök våra sociala medier för att se veckans aktiviteter.

Aktiviteter på Somaya center - jämna veckor

Activities at Somaya center - even weeks

Aktiviteter på Somaya center - ojämna veckor

Activities at Somaya center - uneven weeks