Somaya Center

Somaya Center - Ett skyddat aktivitetscenter

Somaya center är ett aktivitetscenter för de som bor i våra skyddade boenden. Det är en kreativ och trygg plats där våldsutsatta personer som är i behov av skydd får en meningsfull vardag med gemenskap, delaktighet och möjlighet till ny kunskap.

I vårt aktivitetscenter erbjuder vi olika aktiviteter som kan bidra till personlig utveckling och välmående. Aktiviteterna är målgruppsanpassade och stärker deltagarna, som alla bor eller har bott i våra skyddade boenden, på vägen till ett självständigt liv fritt från våld. Vi erbjuder bland annat samhällsorientering, svenskundervisning, gruppsamtal och självstärkande aktiviteter med fokus på det psykiska och fysiska måendet. Vi tillhandahåller även datorer och skrivare. Somaya Center uppmärksammar födelsedagar och olika högtider och ger de boende möjlighet att fira dem tillsammans. Det skapar gemenskap och glädje. Målet med Somaya Center är att deltagarna ska få kunskap och redskap till att kunna leva fria och självständiga liv.

Vi har vi ett tydligt fokus på barn på vårt skyddade aktivitetscenter och vi anordnar anpassade aktiviteter för de medföljande barn som bor hos oss. Vi kan också erbjuda skolundervisning med lärteamet vid behov.