Vår arbetsmetod

SOMAYAMODELLEN

Vår arbetsmetod kopplat till stödsökande utgår från Somayamodellen. Vi värnar om att våra stödsökande inte bara ska ges ett säkert skyddat boende, utan även verktyg för ett fortsatt liv i frihet och fritt från våld. Alla som placeras på Somaya tilldelas därför en egen kontaktperson som ger stöd och följer upp under hela vistelsen. Vår personal är flerspråkig och om personal inte talar språket som behövs, bokar vi utbildade tolkar enligt överenskommelse med placerande myndighet. För att ta fram vår arbetsmetod har vi identifierat centrala skyddsfaktorer som en individ behöver för att äga makten över sitt liv och få chansen att leva ett jämlikt liv i frihet.

 

De centrala skyddsfaktorerna som Somayamodellen bygger på är:

Somayamodellen

1. SÄKERHET

Vi arbetar med varje individs säkerhet genom att fokusera på den yttre och inre säkerhet för att uppnå en så trygg miljö som möjligt. Vi hjälper således individen att öka sin medvetenhet kring sin egen säkerhet, likaså arbetar vi för att individen ska befinna sig i en säker miljö.

 • Vi erbjuder skyddade boenden med tillgänglig personal på dagtid och tillgång till bakjour efter kontorstid (kvällar och helger). Vid behov av extra stöd kan personal vara närvarande i lägenheterna även under kvällar och helger.
 • Vi stöttar i ansökan om sekretessmarkering och säker postgång via Skatteverket.
 • Vid behov gör vår personal hot- och riskbedömningar. Vår personal har utbildning i SARA, PATRIARK och FREDA.
 • Vi ger en lånetelefon och nytt simkort till den placerade vid ankomst.
 • Vi erbjuder den placerade överfallslarm/trygghetslarm vid behov.

2. IDENTITET

Personer som har levt i en våldsam relation har oftast förlorat delar av sin identitet. Denna skyddsfaktor är således väldigt viktig, och vi arbetar med den i olika former genom att ge nödvändiga verktyg för att få kontroll över sitt eget liv.

 • Vi stöttar den placerade att börja en sysselsättning som exempelvis jobb eller studier. Vi bistår med säker inskrivning i exempelvis skola, SFI, komvux, Arbetsförmedlingen och/eller högskola.
 • Vi ser till att individen får egna identitetshandlingar. Den placerade får stöd av personal att ordna ID-kort och/eller pass samt eventuellt polisanmäla stulna identitetshandlingar.
 • Vi informerar om hur en ställer sig i bostadsköer och hur en söker efter alternativa bostäder.
 • Vi håller i samhällsorientering där vi informerar om kollektivtrafik och närområdets resurser såsom bibliotek, evenemang etc.

3. HÄLSA/STÖD

Mycket arbete läggs på den fysiska och psykiska hälsan. Detta arbete kan även innefatta kunskap om mänskliga rättigheter och individens rättigheter samt skyldigheter i samhället.

 • Kontaktpersonen håller i stöd-, kris-, och motivationssamtal och finns med som stöd i alla processer som exempelvis i möten med olika myndigheter, vårdinstanser, rättsväsendet m.m.
 • Vi förmedlar kontakt med VC, MVC, BVC, BUP, psykiatri, kuratorer m.m vid behov. Vi ger information om rättigheter såsom tolk och stödperson.

4. EKONOMI

Många vi möter har inte fått hantera ekonomin i hemmet och har blivit utsatta för ekonomiskt våld.

 • Vi ger stöd i att öppna ett eget och säkert bankkonto, mobilt bankID m.m.
 • Vi ger stöd i att fylla i olika ansökningar såsom försörjningsstöd, föräldrapenning, sjukpenning m.m. Vi stöttar även i budgetplanering.

5. RÄTTSHJÄLP

Vi stöttar i olika rättsprocesser. Detta kan röra dokumentation av skador till sjukvården, hjälp med polisanmälan eller att upprätta kontakt med advokat. Den placerade kan även få stöd i att:

 • ansöka om skilsmässa (äktenskapsskillnad), ensam vårdnad, uppehållstillstånd m.m.
 • kontaktpersonen finns vid önskemål även med som stöd under möten med exempelvis polis, advokat eller Migrationsverket.

Vår arbetsmetod - Somayamodellen