Egen produktion

Information om Corona

Under våren 2020 tog vi fram filmer på persiska och arabiska för att informera om restriktionerna och hur våldsutsatta kan söka stöd.

Filmen på persiska:

Filmen på arabiska:

 

 

Två kvinnors berättelser

I samarbete med filmaren Sebastian Ringler producerade vi två filmer baserade på två kvinnors historier. De två kvinnorna har levt i våldsamma förhållanden och har själva varit i kontakt med Somaya för att få stöd och råd. Filmerna ingick i en omfattande kampanj i sociala medier som pågick under våren och sommaren 2020.

Vill du veta mer om våra produktioner?

Kontakta julia@somaya.se för frågor om våra projekt och produktioner.

Min Röst - Barns berättelser från Somaya

Boken Min röst

Min röst är ett projekt som vi genomförde tillsammans med sju av barnen som bodde i Somayas skyddade boenden under 2016. Projektet fokuserade på att lyfta barnens berättelser och perspektiv på hur det är att leva med våld i familjen och att behöva flytta till ett skyddat boende. Projektet resulterade i boken  Min röst – Barns berättelser från Somaya.

Filmen Min Röst

Kortfilmen Min röst blev ett resultat av boken och bygger på barnens berättelser. Byrån Film and Tell tog fram filmen i samarbete med Somaya för att yterliggare synliggöra och sprida barnens erfarenheter.

Min röst Short (Swe subs) från Film and Tell.

Somayas poddcast

12 Shades of honor

Våld i nära relationer, en podd. I 12 avsnitt tar vi hjälp av akademiker, teens, yrkeserfarna, grymma och män och kvinnor i syfte att informera och ta kål på myter och fördomar gällande våldsutsatthet och hedersrelaterat våld och förtryck.

Lyssna på avsnitten här.