Om Somaya

Om oss

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell verksamhet med mer än 20 års erfarenhet av att skydda, stötta och stärka våldsutsatta kvinnor och av att särskilt möta personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten vilar på idéburen grund med visionen om en jämlik och jämställd värld, fri från våld och förtryck. Vi hjälper kvinnor och barn att ta makten över sina liv från våld och förtryck – vare sig individuell, kollektivistisk eller strukturell. Genom att lyfta dessa röster och arbeta förebyggande, skapar vi opinion och samhällsförändring.

Somaya