Föreläsningar

Föreläsningar om våld i nära relation

Somayas föreläsningar

Somayas föreläsningar om våld i nära relation och andra frågor är framtagna för att vara relevanta för bland annat socialtjänst, polis, skolor och kvinno- och tjejjourer. De bygger på vår specialkompetens och vår samlade erfarenhet från verksamheten.

Planerade kostnadsfria föreläsningar under våren

Nedanstående datum är preliminära. Håll koll på våra sociala medier och här på vår hemsida för att se när du kan anmäla dig. Nedanstående föreläsningar hålls av advokat Camilla Orefjärd från Somayas Advokatjour.

Lunchföreläsningar

Våra kostnadsfria lunchföreläsningar fokuserar på att ge kort, konkret, aktuell och matnyttig information om t.ex. ny lagstiftning/nya lagförslag.

Situationen i Ukraina och ukrainska flyktingars särskilda status
Onsdagen den 18 januari kl. 12.00-12.45. Anmäl dig här.

Hedersbrott – Vad innebär den nya lagstiftningen?
Datum kommer inom kort.

Frukostföreläsningar om våld i nära relation

Socialtjänstens roll och ansvar i förhållande till kvinnor i migrationsprocess
Hur ser socialtjänstens ansvar och skyldighet ut i förhållande till kvinnor i våldsutsatthet? Vilken reglering finns? Hur kan socialtjänsten förbättra sitt bemötande? Vart kan de hänvisa?
Torsdagen den 9 mars kl. 09-09.45. Anmäl dig här.

Våldsutsatthet och familjerättsliga tvister – Hur påverkar våld inom familjen bedömningen av barnets bästa?
Del 1 ger en praktisk orientering av den rättsliga processen från början till slut och under Del 2 tas exempel från verkligheten upp; hur gör domstolarna sin bedömning och vad ligger egentligen till grund för deras bedömning samt ny lagstiftning och kommande lagförslag på området.
Del 1
Måndagen den 30 januari kl. 09-09.45. Anmäl dig här.
Torsdagen den 16 februari kl. 09-09.45. Anmäl dig här.

Del 2

Torsdagen den 9 februari kl. 09-09.45. Anmäl dig här.
Torsdagen den 23 februari kl. 09-09.45. Anmäl dig här.

Boka skräddarsydda föreläsningar om våld i nära relation

Är ni intresserad av att boka in en föreläsning? Några teman vi föreläser om är följande:

  • Våld i nära relation
  • Barnfridsbrottet har fyllt ett år – vad har det inneburit för vuxna och barn i våldsutsatthet
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Normaliseringsprocessen
  • Tvångsäktenskap
  • Säkerhetsarbete
  • Bemötande av våldsutsatta med särskild sårbarhet
  • Våldsutsatthet ur ett migrationsrättsligt perspektiv
  • Min röst – Barn i skyddat boende

Vi anpassar innehåll och språk till olika målgrupper efter era önskemål och behov.

Kontakt

För mer information eller för bokning:

08-760 96 11

info@somaya.se

Ring oss Maila oss

Se vår senaste föreläsning!

 

Nu kan du se våra senaste föreläsningar!

Den första är Skyddat boende – gällande och kommande regelverk – Advokat Camilla Orefjärd