Föreläsningar

Våra föreläsningar

Somayas föreläsningar

Somayas föreläsningar om våld i nära relation är framtagna för att vara relevanta för bland annat socialtjänst, polis, skolor och kvinno- och tjejjourer, och de bygger på vår specialkompetens och vår samlade erfarenhet från verksamheten. Vi kan också anpassa innehållet och språket till olika målgrupper efter era önskemål och behov.

Kontakta oss för mer information, eller om ni vill bolla idéer om en föreläsning.

Vill ni boka en föreläsning?

Är ni intresserad av att boka in en föreläsning? Några teman vi föreläser om är följande:

  • Våld i nära relation
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Normaliseringsprocessen
  • Tvångsäktenskap
  • Säkerhetsarbete
  • Bemötande av våldsutsatta med särskild sårbarhet
  • Våldsutsatthet ur ett migrationsrättsligt perspektiv
  • Min röst – Barn i skyddat boende

Kontakt

För mer information eller för bokning:

08-760 96 11

info@somaya.se

Ring oss Maila oss