Föreläsningar

Våra föreläsningar

Inplanerade föreläsningar

Nu kan du anmäla dig till en av våra gratis webinarium. Nedan ser du inplanerade datum och teman samt anmälningslänkar.

Våldsutsatthet & migrationsrätt/processer
Onsdagen den 3 mars – Uppskjutet på grund av sjukdom. Nytt datum publiceras inom kort.

Att möta och bemöta våldsutsatta som har utländsk bakgrund och/eller lever i en hederskontext
Torsdagen den 4 mars kl. 08.15-9.00 – Anmäl dig här

 

Vi föreläser om frågor kopplat till våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck såväl online som på plats. Vi föreläser också om bemötande i förhållande till personer med särskild sårbarhet utsatta för våld samt våldsutsatthet ur ett migrationsrättsligt perspektiv.

Somayas föreläsningar om våld i nära relation är framtagna för att vara relevanta för bland annat socialtjänst, polis, skolor och kvinno- och tjejjourer, och de bygger på vår specialkompetens och vår samlade erfarenhet från verksamheten. Vi kan också anpassa innehållet och språket till olika målgrupper efter era önskemål och behov.

Kontakta oss för mer information, eller om ni vill bolla idéer om en föreläsning.

VILKET ÄMNE VILL NI ATT VI FÖRELÄSER OM?

Är ni intresserad av att boka in en föreläsning? Några teman vi föreläser om är följande:

  • Våld i nära relation
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Normaliseringsprocessen
  • Tvångsäktenskap
  • Säkerhetsarbete
  • Bemötande av våldsutsatta kvinnor med särskild sårbarhet
  • Våldsutsatthet ur ett migrationsrättsligt perspektiv

Kontakt

För mer information eller för bokning:

08-760 96 11

info@somaya.se

Ring oss Maila oss