Föreläsningar om våld i nära relation

Våra föreläsningar

Vi håller föreläsningar om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck över hela landet. Vi föreläser också om våldsutsatta med utländsk bakgrund, asylsökande samt HBTQ-personer utsatta för våld i nära relation och/eller som lever med hedersrelaterat våld och förtryck.

Somayas föreläsningar om våld i nära relation är framtagna för att vara relevanta för bland annat socialtjänst, polis, skolor och kvinno- och tjejjourer och de bygger på vår specialkompetens och vår samlade erfarenhet från verksamheten. När vi föreläser kan vi anpassa innehållet och språket till olika målgrupper efter era önskemål och behov.

Kontakta oss för mer information, eller om ni vill bolla idéer om en föreläsning.

VILKET ÄMNE VILL NI ATT VI FÖRELÄSER OM?

Är ni intresserad av att boka in en föreläsning? Några teman vi föreläser om är följande:

  • Våld i nära relation
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Normaliseringsprocessen
  • Tvångsäktenskap
  • Säkerhetsarbete
  • Bemötande av våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund

Kontakt

För mer information eller för bokning:

08-760 96 11

info@somaya.se

Ring oss Maila oss