Föreläsningar

Föreläsningar om våld i nära relation

Somayas föreläsningar

Somayas föreläsningar om våld i nära relation och andra frågor är framtagna för att vara relevanta för bland annat socialtjänst, polis, skolor och kvinno- och tjejjourer. De bygger på vår specialkompetens och vår samlade erfarenhet från verksamheten.


Boka skräddarsydda föreläsningar om våld i nära relation

Är ni intresserad av att boka in en föreläsning? Några teman vi föreläser om är följande:

 • Våld i nära relation
 • Barnfridsbrottet har fyllt ett år – vad har det inneburit för vuxna och barn i våldsutsatthet
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Hedersbrott – vad säger lagstiftningen
 • Vårdnadsprocessen – ett stärkt barnrättsperspektiv
 • Barnfridsbrottet
 • Normaliseringsprocessen
 • Tvångsäktenskap
 • Säkerhetsarbete
 • Bemötande av våldsutsatta med särskild sårbarhet
 • Våldsutsatthet ur ett migrationsrättsligt perspektiv
 • Min röst – Barn i skyddat boende
 • Våldsutsatthet och familjerättsliga tvister – Hur påverkar våld inom familjen bedömningen av barnets bästa? – fokus på den rättsliga processen från början till slut samt exempel från verkligheten.

Vi anpassar innehåll och språk till olika målgrupper efter era önskemål och behov.

Kontakt

För mer information eller för bokning:

08-760 96 11

info@somaya.se

Ring oss Maila oss