För yrkesverksamma

Stöd till våldsutsatta

Vilka är Somayas målgrupper?

Somaya är en ideell och religiöst obunden förening. Vi stöttar kvinnor, män och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. I våra skyddade boenden tar vi emot kvinnor, män, HBTQI-personer och par samt medföljande barn.

Vi gör hot- och riskbedömningar
Vi har boenden där husdjur är välkomna.

Vi tar emot placeringar dygnet runt.

För placeringsförfrågningar: 08-760 96 11
Under helger och kvällar: 08-120 165 00
stodjouren@somaya.se

Läs mer om våra skyddade boenden och hur vi jobbar.

Vad erbjuder Somaya?

  • 25 års erfarenhet och spetskompetens inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld.
  • Språkkompetens och erfarenhet av att jobba med våldsutsatta som tillhör vissa grupper eller har en särskild sårbarhetsfaktor.
  • Alla som placeras i våra skyddade boenden får en egen kontaktperson.
  • De olika delarna av vår verksamhet gör att vi erbjuder ett anpassat stöd innan, under och efter uppbrottsprocessen. Vi bidrar också till att de som placeras i våra skyddade boenden får ett nytt socialt sammanhang.

Vad ingår i Somayas verksamhet?