Advokatjouren

Advokatjouren - Gratis juridisk rådgivning på olika språk

Behöver du juridisk rådgivning? Har du varit utsatt för brott? Eller har du frågor om migrationsärenden, vårdnad, boende och umgänge med barn? Då finns Advokatjouren.

I Advokatjouren ger de advokater och jurister som samarbetar med Somaya gratis juridisk rådgivning om frågor kopplat till brottmål, migrationsärenden, familjerätt och socialrätt.

De som arbetar i Somayas Advokatjour är:

Tisdagar kl. 13-15
Advokat Camilla Orefjärd. Camilla ger juridisk rådgivning på svenska, engelska, franska och arabiska.

Fredagar kl 10-12
Jurist Anousheh Abuhamzeh. Anousheh ger juridisk rådgivning på svenska, engelska, persiska och dari.Varför jobbar du med advokatjouren?

– Min utgångspunkt är människors lika värde. Därför vill jag jobba för att göra juridiken mer lättillgänglig och lättförståelig. Alla, oavsett bakgrund och livssituation, har rätt till information om sina rättigheter och möjligheter för kunna påverka sin situation, säger Camilla Orejärd.

Vilka är de vanligaste frågorna i juristrådgivningen?

Camilla berättar att det är vanligt med frågor kopplat till utsatthet. Det kan vara:

  • Vad riskerar jag om jag lämnar honom?
  • Har jag rätt att stanna i Sverige trots att relationen tar slut?
  • Vad har jag för ekonomisk rätt vid en eventuell skilsmässa?
  • Kan/får han ta barnen utomlands?
  • Om jag blir utsatt för olika former av våld, vilken rätt till juridisk hjälp har jag och hur ser den ut?

Gratis juridisk rådgivning på andra språk

I Advokatjouren ger vi juridisk hjälp gratis och vi har därför inte möjlighet att boka och bekosta tolkar. Beroende på vilket språk du talar kan vi däremot ha möjlighet att boka in en av våra volontärer som kan tolka. Somaya samarbetar också med fler advokater och jurister som erbjuder gratis rådgivning på andra språk. Om du vill veta mer eller om du behöver rådgivning på ditt språk kan du ringa vår stödlinje på 020 – 81 82 83.

Kontakta Advokatjouren

Kontakta Camilla
Ring  0790-622 667
Mejla camilla@advokatorefjard.se

Kontakta Anousheh
Ring 073-082 03 78
Mejla anousheh.abuhamzeh@lewislaw.se


När Advokatjouren är stängd kan du mejla dina kontaktuppgifter till den du vill kontanta så svarar de dig  när de är kan.