Våra skyddade boenden

Vi erbjuder tillfälligt skyddat boende för kvinnor, barn, män, par och familjer. Boendena är kollektiva med självständiga hushåll. Vi har plats för 14 kvinnor med deras medföljande barn i våra skyddade boenden som består av totalt 5 lägenheter. Lägenheterna är utspridda geografiskt för att öka säkerheten för våra stödsökande. Personal finns tillgänglig dygnet runt via vår jourtelefon. Finns särskilda behov av stöd så är personal på plats i lägenheterna under dagar, kvällar och helger.

Vi tar främst emot platsförfrågningar från socialtjänsten. Placeringar kan tas emot närsomhelst på dygnet och vi kan vara behjälpliga vid transporter.

Vi har lediga platser. 

Behöver du placera?

För placeringsförfrågningar: 08-760 96 11
Under helger och kvällar: 08-120 165 00
Somaya center_4
Emans hjärta 2
Somaya center_1