För myndigheter

För dig som arbetar på en myndighet är det viktigt att veta vad Somaya kan erbjuda och vilken kvalitet insatsen har. För Somayas del är det viktigt att göra en bedömning om vi är rätt kvinnojour för den person som ska erbjudas boende hos oss. Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. Vi är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, oavsett religion, oavsett utbildningsnivå. Vi arbetar för att varje person ska äga makten över sitt liv.

För att nå resultat använder vi oss av Somayamodellen. Somayamodellen innehåller fem centrala delar: säkerhet, identitet, hälsa/stöd, ekonomi och rättshjälp. För mer information beställ våra foldrar eller boka en föreläsning.

 

Skyddat boende

Somaya har under åren vi arbetat med skydd av kvinnor och barn som varit utsatta för våld i nära relation utvecklat arbetssätt, rutiner och stöddokument som kvalitetssäkrar vårt arbete, även kallat Somayamodellen.

Som placerare vill du veta vad som ingår i de olika boenden som erbjuder skydd. För Somaya är det viktigt att den våldsutsatte, placeraren och vi som erbjuder skydd har en samsyn kring behov, möjligheter och mål.

Vi har idag 5 skyddade boenden med plats för 14 kvinnor och ca 15 barn.

Faktaruta

Snart kommer det användbar information här.

Somaya Center

Somaya Center är en mötes- och sysselsättningsplats för kvinnor och barn som lever med skyddad identitet. I dagsläget är mötesplatsen till för de kvinnor och barn som bor eller tidigare har bott på våra skyddade boenden.

Somaya Center är en plats där kvinnorna och barnen kan känna trygghet och gemenskap samtidigt som de kan delta i aktiviteter som bidrar till självständighet, personlig utveckling och välmående.

Kvalificerad Kontaktperson

En kontaktperson kan vara en medmänniska och ledsagare in i svenska samhället. Kvinnor som har bott på skyddat boende eller av annan anledning har ett litet nätverk kan via de sociala myndigheterna ansöka om en flerspråkig och erfaren kontaktperson från Somaya Kvinno-och Tjejjour.

Flera stadsdelsnämnder i Stockholm använder sig av kvalificerad flerspråkig jourkvinna, kontakta oss så berättar vi mer. Vi kan ta emot uppdrag på arabisktalande & persisktalande kontaktperson.

Konsultation vid utredning

Vår gedigna erfarenhet av våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck kan nyttjas av utredare vid dilemman eller allmänna frågor.

Flera handläggare vid kommun, skola och polis konsulterar Somaya. Kontakta oss så berättar vi mer.

Utbildningar

Vi utbildar studenter på högskolor och universitet, poliser och personal inom det sociala fältet samt landstingspersonal.

Kontakta oss för referenser.

Expertkunskap

Vi ställer upp på intervjuer och i forskning i mån av tid. Vi arbetar aktivt för att nå ut med kunskap till kvinnojourer.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om hedersrelaterat våld, tvångsgifte, säkerhetsarbete och bemötande av våldsutsatt kvinnor med utländsk bakgrund. Denna tjänst erbjuds till socialtjänst, polis,skolor, organisationer, föreningar och andra intresserade. Kan även erbjudas på flera språk.

Kontakta verksamhetschefen för info och bokning av föreläsning.

Emans hjärta

Barnen har sedan många år haft ett speciellt fokus på Somaya och vi är stolta över att vara den första kvinnojouren i Sverige som fått tillstånd från utbildningsförvaltningen att bedriva en pedagogisk omsorgsverksamhet för barn som behöver skydd. Ledaren för Emans hjärta är en utbildad förskollärare som tillsammans med dedikerade kollegor ser till att skapa en trygg miljö för barnen. Barnen ges tillsammans med pedagoger och miljön möjligheter och förutsättningar till en positiv utveckling. Barnen får känna tillhörighet med de andra barnen och genom lek och skapande utvecklas de tillsammans. Verksamheten är godkänd och följer läroplanen precis som en traditionell förskola vilket skapar en förberedelse för barnen att när det blir aktuellt börja i en förskola utanför kvinnojouren.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck riktas mot en individ – främst flickor och kvinnor – som, enligt den egna gruppens uppfattning, har agerat så att den kan dra skam eller har dragit skam över familjens, släktens eller gruppens heder. Dess syfte är att förhindra att gruppens anseende går förlorat eller skadas, samt även att återupprätta gruppens rykte och heder.

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval, till giftermål och utbildning. Fokus läggs på kvinnornas och flickornas sexualitet
och beteende.

Även killar kan utsättas, bland annat genom att uppfostras till att utöva kontroll på sina kvinnliga familjemedlemmar eller själva blir gifta mot sin vilja.

Om man inte följer de normer och regler som familjen/släkten/gruppen har eller misstänks ha brutit mot dessa så kan straffet exempelvis innebära att man blir utfryst, isolerad, hotad, misshandlad och i de allvarligaste fallen kan det leda till dödligt våld. Ibland kan individen behöva bryta kontakten helt med släkt och vänner, för att säkerhetsriskerna är för stora.

Heterosexualiteten som norm är central inom hederstänkandet, vilket gör att hbtq-personer riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet. Därmed är de en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.

Somaya anser att hedersrelaterat förtryck och våld alltid utövas i ett kollektiv. Vi utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv; där b.la kön, klass, etnicitet och socioekonomiska förhållanden ingår och där individerna i denna gruppkonstellation samtidigt kan vara likväl offer som förövare.