Somaya Center

Somaya Center

Somaya center erbjuder en kreativ och trygg plats där kvinnor i behov av skydd får en meningsfull vardag med gemenskap, delaktighet och möjlighet till ny kunskap.

Vi erbjuder olika aktiviteter som kan bidra till personlig utveckling och välmående. Aktiviteterna är målgruppsanpassade och stärker deltagarna på vägen till ett självständigt liv. Vi erbjuder bland annat samhällsorientering, svenskundervisning, gruppsamtal och självstärkande aktiviteter med fokus på det psykiska och fysiska måendet. Vi tillhandahåller även datorer och skrivare. Somaya Center uppmärksammar födelsedagar och olika högtider och ger de boende möjlighet att fira dem tillsammans. Det skapar gemenskap och glädje. Målet med Somaya Center är att deltagarna ska få kunskap och redskap till att kunna leva fria och självständiga liv.

Emans Hjärta

Emans Hjärta

Somaya Center

Somaya Center