Vi erbjuder

Våra skyddade boenden

Vi erbjuder tillfälligt skyddat boende primärt för kvinnor (+18 år) och deras medföljande barn.  I mån av plats tar vi även emot HBTQ-personer, män, och par. Verksamheten är specialiserad i att skydda och bemöta personer med särskild sårbarhetsfaktor såsom utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller med utländsk bakgrund.

Våra boenden för kvinnor är i första hand kollektiva med självständiga hushåll, men där behov finns erbjuds enskilt boende. Vi har plats för 14 personer och eventuellt medföljande barn. Lägenheterna är utspridda geografiskt för att öka säkerheten för våra stödsökande. Personal finns tillgänglig dygnet runt via vår jourtelefon. Finns särskilda behov av stöd kan personal vara på plats i lägenheterna under dagar, kvällar och helger efter överenskommelse med placerande myndighet.

Vi tar främst emot placeringsförfrågningar från socialtjänsten. Placeringar kan tas emot närsomhelst på dygnet och vi kan vara behjälpliga vid transporter.

Vi har lediga platser. 

Behöver du placera?

För placeringsförfrågningar: 08-760 96 11

Under helger och kvällar: 08-120 165 00

kvinnojouren@somaya.se

Ring oss Maila oss
Somaya Center

Somaya Center

Vår stödlinje

Somaya Center

Somaya Center