قابل توجه مراجعی ین که برای دریافت کمک ومشورت به این مرکز مراجعه کنند

قابل توجه مراجعی ین که برای دریافت کمک ومشورت به این مرکز مراجعه کنند

ایا شما یا یکی از بستگانتان مورد تهدید، خشونت و یا فشار قرار دارید؟ برای شما کمک وجود دارد. شما میتوانید به خط ارتباطی ما زنگ بزنید یا چت کنید و پشتیبانی، پیشنهاد و اطلاعات دریافت کنید.

ما به زبانهای مختلف صحبت میکنیم
ما موظف به حفظ اسرار هستیم
شما میتوانید ناشناس باشید
تلفن زدن به ما رایگان می‌باشد و در صورتحساب تلفن دیده نمیشود

امکانات شما پس از تماس با ما:

امکانات بستگی به تصمیم شما در مورد احتیاجات و خواسته های شما دارد به‌ طور مثال:

کمک برای رهایی از مسائلی که درگیریش بودید
اطلاعات در مورد قوانین و مقررات
اطلاعات و پیشنهاد که به کجا مراجعه کنید
کمک برای تماس با وکیل، مددکار اجتماعی و پلیس

که شما از ما درخواست می کنید انجام میدهیم

خشونت چیست؟

خشونت ممکن است طوری وارد رابطه شود که کسی متوجه نشود. این خیلی معمولی است که کسی  حتی اطلاع نداشته باشد که کار طرف مقابل خشونت حساب میشود. خشونت بطور مثال میتواند:

درگیری فیزیکی
خشونت جنسی
خشونت روانی
فشارهای مالی و اقتصادی

شما میتوانید از طریق زیر با ما تماس بگیرید:

تلفن 83 82 81 – 020

دوشنبه – جمعه: 16:00-09:00

ایمیل: stodjouren@somaya.se

 

زندگی در اقامتگاه محافظت شده

خانه امن سمیا محل سکونت افرادی است که مورد اذیت و آزار قرارگرفته‌اند و همچنین فرزندان همراهشان. ما از سراسر سوئد زنان، مردان وافراد HBTQI را می‌پذیریم. بیشتر افرادی که پذیرفته می شوند از طریق اداره امور اجتماعی (Socialtjänsten) و اداره مهاجرت می‌باشند.

برای شروع در اقامتگاه محافظت شده لازم است که ارتباط با شخص یا اشخاصی که تهدید و خشونت انجام میدهند قطع شود. شما حمایت و گفتگو درمانی دریافت میکنید. اگر بخواهید به پلیس گزارش دهید  ما می توانیم برای تماس با وکیل برای مشاوره به شما کمک نماییم. ما همچنین برای تماس با ادارات مختلف، مراکز درمانی و مدارس به شما کمک میکنیم.

در اقامتگاه ما هر شخص دارای یک اتاق خصوصی می‌باشد که می تواند قفل کند. استفاده از بقیه اتاقها مثل آشپزخانه، اتاق نشیمن و حمام  مشترک می‌باشد. خرید و درست کردن غذا به عهده شما می‌باشد.

شما که در اقامتگاه ما زندگی می کنید می‌توانید در فعالیت های مختلفی شرکت کنید که شما را برای یک زندگی مستقل حمایت وآماده کند.

برای یک زندگی بدون خشونت و ظلم 

پناهگاه زنان و دختران سمیا ﴿Somaya) یک شرکت غیرانتفاعی است. ما  از زنان و افراد HBTQI خارجی تبار که مورد خشونت و ظلم در رابطه نزدیک خانوادگی خود و خشونت ناموسی قرار گرفتند پشتیبانی میکنیم