تۆ که له پشتیوانی و ڕاوێشکاری ده گه ڕێی

تۆ که له پشتیوانی و ڕاوێشکاری ده گه ڕێی

ده توانی بێی بۆ ی ئێمه هه ست به ئاسایش بکه ی ، ئێمه قه ول و په یمانی ڕازداریمان هه یه ، به و مانایه که ئه وه ی تۆ یئێمه باسی ده که ی له هیچ جێگایه ک باسی ناکرێته وه . تۆ ده توانی شاراوه بی ئه گه ر بۆ خۆت پءت خۆش بێ . ێێمه ٢٤ سه عاته کار ده که ین و به چه ند زمان قسه ده که ین و ده وره و په روه رده ی جۆراوجۆر مان خوێندوه .

تۆ ده توانی له و ڕێگایانه وه پێوه ندیمانله گه ڵ بگر:
دوو شه ممه تا هه ینی : 00: 16-9 ته له یفوون : 818283-020
ئیمه یل :stodjouren@somaya.se

له شوینیک بژی که ده ی پارێزن
(سومه یه )ماڵێکه بۆ ئه و ژنانه ی که له ژێر زوڵموزۆر بوون و منداڵیان له گه ڵه. ئێمه له هه موو و تی سۆئێد ئه وژنانه وه ر ده گرین. زۆر به ی ئه أنانه له یه ن سووسیاله وه جێگایان بۆ ته رخان ده کرێ جارووباریش له یه ن ئیداره ی موهاجیره ته وه دێن .

کاتێک که تۆ دێی بۆ ئه و ماڵه پارێزراوه ، هه و ڵ کارت ئه وه یه که پێوه ند یت نه مێنێ له گه ڵ ئه که سه، یان ئه و که سانه که تۆیان تووشی کێشه و هه ڕه شه کردوه. له و ژنانه پشتیوانی ده که ین و له ڕێگه ی وتووێژ کاریان له گه ڵ ده که ین ،به و ئامانجه که بتوانن ئاکامی ئه و زوڵمووزوره ببینن .ئه گه ر ژنێک پێی خۆش بێ شکایه تی پولیس بکا ئێمه یارمه تی ده که ین که بتوانێ پێوه ندی بگرێ له گه ڵ (پارێزه ر)یان وهکیلێکی شاره زا بۆ کارووباری شکایه ته که ی ، ئێمه هه ر وایارمه تیان ده که ین بۆ کاروباری ئیداری و نه خۆشی و مه دره سه .

زۆربه ی ئه و ژن و مندا نه هاو به ش ده ژین .هه ر ژنێک ژوور یان وه تاغی خۆی هه یه که ده توانێ قفڵی بکا ، به م شوێنی وه کوو ژووری دانیشتن ، ئاشپه زخانه و حه مام هاو به شن . هه ر که س شتی خۆی ده کڕێ و خوارد نی خۆی بۆ خۆی ساز ده کا .

ئه و ژنانه ی که له گه ڵ ئێمه ده ژین چا کی جۆراوجۆریان پێشنیار پێ ده که ین که به هێز و توانایان بکا ، هه ر وا ئامرازێکی تازه یان ده ده ینێ که بتوانن به کاری بێنن بۆژیانێکی سه به خۆ . هه رژن ومنداڵێک یارمه تیده رێکیان هه یه که زۆر جار به عه ینی زمان قسه ده که ن .

Somaya center

سه نته ری سومه ییه، شوێنی به یه که وه بوون وبه ڕێوه برد نی کاروباری ئه و ژن و مندا نه یه که هوییه تیان شاراوه یه ،ئه مڕۆ ئه م شوێنه بۆ ئه م ژن و مندا نه یه که ئێستا ل لێره ده ژین یان پێشترله ماڵه ئاگاداری لێکراوه کانی ئێمه ژیاون . سه نته ری سومه ییه شوێنێکه بۆ ئه و ژن و مندا نه که بتوانن هه ست به ئه منییه ت و ئاسایش و به یه که وه بوون بکه ن ، هاوکات به شداری چا کیه کان بکه ن که یار مه تیده ره بۆ سه ر به خۆ بوون و به رز بوو نه وه ی که سایه تی و ژیانێکی خۆش .

شه ره ف و خوشونه ت

خوشونه ت له لایه ن خزمان و نزیکانه وه به شێوه ی نه خۆشی ده روونی و ڕه وانی ، زه خت و زۆری سێکسی یان جینسی ، یان له باری ماڵی و ئابووری ڕوو ده دا .
خوشونه تی ڕه وانی به شێوازی جیاوازه ، وه کوو جنێوو قسه ی ناخۆش ، هه ڕه شه ، ده ست به سه ر دا گرتن . فشار و کۆنترۆڵ که له باری ڕه وانیه وه که سه که ده شکێ ، ئه و نه خۆشیه ڕه وانیه که م که م، منداڵ ، ئاژه ڵی ناو ماڵ و هه ر وا نزیکانی ئه و که سه مه زڵوومه تووشی هه ڕه شه و مه ترسی ده کا .
خوشونه تی ڕه وانی چالاک له پاڵ پێوه نان ، شه ق هاویشتن ، لێدان و خنکاندنه وه ، به فشار و به توندی گرتن ، یان هێرش کردن به که ره سه ی مه ترسیداره .
خوشوونه تی ڕه وانی شاراوه به و شێوه یه که ، که سێک به شێوازی جۆراوجۆر تووشی خوشوونه ت بی که ئاکامه که ی ببێته خوشوونه تی چالاک و لێدان که ده کرێ کاریگه ری ببێ له سه ر خه وتن یان که سێک تووشی سترێسی ڕه وانی درێژ خایه ن بکات ، تا ئه و ڕاده یه که ، که سه که تووشی خوشوونه تی چالاک بێ .
خوشوونه ت له و شه ڕایه ته تایبه ته دا ، ده توانێ پێوه ندی ببێ له گه ڵ ئه و که سه ی تووشی مه ترسیه ، بۆ نموونه ئیمکانی هه یه که ده رمانی که سێكی نه خۆش یان که ره سه ی که سێکی که م ئه ندام بشاریه وه .
خوشونه تی سێکسی به و سێوه که که سێک مه جبووربه شداری بکرێ ، کاری سێکسی بۆ به ڕیوه به ری ، یان که سێک که سێکسی پێخۆش نه بی وادار به سێکس بکرێ . یان ده ست درێژی پی بکه ی .یان مه جبووری بکه ی که تماشای فیلمی سێکسی بکا ، یان که سه که پێی خۆش نه بێ وده ستی بۆ به ری، یان ته جاوزی پێ بکه ی .
خوشوونه تی سێکسی له لایه ن نزیکانه وه زۆر جارئاوایه که ئه و که سه ی له مه ترسی دایه ،پێی وایه ده کرێ به سێکسی نا خواسته پێس به کێشه و خوشوونه ته کانی دیکه بگرێ .
خوشوونه تی ماڵی و ئابوورده کرێ بۆ نمونه له یارمه تی ئابووری ، ژیانی خۆش له باری ئابووری یان به چاو له ده ست کردنی ته ڕه فی موقابیل له ڕێگای ئابووری. ، له به ین بردنی شتی هاو به ش ، یان هه ڕه شه ی شکا ند ن ودڕانی مۆبل و شتی ناو ماڵ بێ.
www.unizon.se سه ر چاوه‌

زه خت و زۆری نامووس په ره ره ستی له خانه واده دا چیه ؟

فشار ی شه ره ف و نامووسی خانه واده شێوه یه ک له خشونه تی پیاو به رابه که سێک له بنه ماڵه که یه . ئه و فشارو خوشونه ته زۆربه ، به رابه ر به کچ یان ژنی خانه واده یه که شێوه ی ڕه فتارو کرده وه یان به پێی بۆ چوونی بنه ماڵه ، بۆته هۆکاری ئابڕوو چوون. ئه و شێوه ڕه فتاره له لایه ن ژن و کچه وه ده بێته هؤی بێ ئابڕوویی خانه واده ، پیاو به خوشونه ت ده یه وێ پێس به ئابڕووچوون بگرێ یان شه ره فی له ده ست چووی خانه واده بگه ڕێنێته وه .
کۆنترۆل و خوشونه ت شامیلی به ر به ست کردن له ژیانی ڕۆژانه دا وهک ده رێ چوون ، وه رزش کردن ، شێوه ی لیباس له به ر کردن ، ئازادی هه ڵبژاردنی هاو سه ر ، ده رس خوێندن ، چاوه دێری له سه ر شێوه ی ڕه فتاری سێکسی و جێنسی ژن و کچ ده گرێته وه .
ده کرێ کوڕی خانه واده ش به شێوه یه ک ته ربیه ت کرێ که وهک پیاوی ماڵێ کۆنترۆڵی ئافره تی ماڵێ بکا یان ئه و خشونه ته ، ئه ویش بگرێته وه که مه جبوور بێ به ئیزدیواجی ئیجباری . ئه گه ر که سێک له خانه واده دا یاسای خزم و که س له بنه ماڵه دا به ڕێوه نه با تووشی ساردو سڕی ، هه ڕه شه ، لێدان ، یان له ئاکام دا ته نانه ت تووشی کوشتن ده بێ .
زۆر جار ئه و که سه بۆ نه جاتی گیانی خۆی له ئازار وکوشتن پێوه ندی خۆی له گه ڵ بنه ماله و دۆستان به گشتی ده پسێنێ .
له بنه ماڵه ی نامووس په ره ست دا ته نیا سێکسی نێوان ژن و پیاو قه بووڵ ده کرێ ، پێوه ندی خؤشه ویستی سێکسی نێوان پیاو له گه ڵ پیاو، یان ژن له گه ڵ ژن ئه گه ر ئاشکرا بێ ئاکامه که ی هه ڕه شه و ئازاره .
سومه ییه پێی وایه ئه و خوشونه ت و فشاره نامووسیه له شوێنێکی گشتی کاری له سه ر ده کرێ ، ئێمه ئاوا ده ست پێ ده که ین که بی بینینه وه که ئه و ئازارو خوشونه ته به له به رچاو گرتنی جینسییه ت ، کلاس و ته به قه ، هووییه ت ، مونوسیباتی ئابووری کۆمه ڵگا ، له پێوه ندی نێوان ئه و که سه ی تووشی ئازار بوه یان ئازارده ره چۆن به وجوود هاتوه ،