Vår stödlinje

Behöver du någon att prata med?

Somayas nationella stödlinje riktar sig till individer utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och hot eller anhöriga till våldsutsatta. Vi erbjuder samtalsstöd, råd och information på flera olika språk. De jourpersoner som svarar i telefonen har mångårig kunskap om alla former av våld. Om den stödsökande behöver extra stöd kan vi hjälpa till med kontakt till polis eller socialtjänst.

Du som stödsökande kan vara anonym och samtalet är gratis. Vi har tystnadsplikt.

 

JURISTJOUR

Vi erbjuder även en juristjour dit du som behöver juridisk rådgivning kan få kostnadsfri professionell hjälp från de jurister vi samarbetar med. Du ringer till vår stödlinje och vi ser till att du kommer i kontakt med en jurist som kan just det området du behöver hjälp med. Vi kan erbjuda juridisk rådgivning på svenska, engelska, arabiska, persiska och kurdiska.

Vår stödlinje

Vår stödlinje