Daglig verksamhet

Somaya Center

Somaya center erbjuder en kreativ och trygg plats plats där kvinnor i behov av skydd får en meningsfull vardag med gemenskap, delaktighet och möjlighet till ny kunskap.

Vi erbjuder olika aktiviteter som stärker självständighet, personlig utveckling och välmående, t ex målning, syverkstad, tillgång till gym m m. Aktiviteterna är målgruppsanpassade och stärker deltagarna på vägen till ett självständigt liv. Vi tillhandahåller datorer och skrivare för de som studerar eller söker jobb och erbjuder samhällsorientering, svenskundervisning, gruppsamtal och självstärkande aktiviteter med fokus på det psykiska och fysiska måendet. Somaya Center uppmärksammar födelsedagar och olika högtider och ger de boende möjlighet att fira dem tillsammans. Det skapar gemenskap och glädje.

Målet för Somaya Center är att deltagarna ska få kunskap och redskap till att kunna leva fria och självständiga liv. Det finns även kläder, skor, hushålls- och hygienartiklar som kvinnorna och barnen har fri tillgång till.

Emans Hjärta

Emans Hjärta

Somaya Center

Somaya Center