Tryckt informationsmaterial

Här hittar du vårt tryckta informationsmaterial

Somaya har en mängd informationsmaterial översatt på olika språk som du kan skriva ut själv eller beställa av oss.

Översatt affisch med information om Somayas stöd

Information om våld i nära relation och tillgängligt stöd (hela broschyren)

Här hittar du informationen från broschyren på de olika språken:

Du hittar också översatt den översatta informationen på vår hemsida.

Tryckt informationsmaterial om Somaya center

Information om Somaya center till dig som är yrkesverksam

Översatt information om Somaya center till deltagare

Affisch om Somaya center

 

 

 

Vill du ha material på andra språk kan du kontakta oss.

 

Beställ tryckt material

Vill du beställa tryckt material från oss?

Skicka namn och adress till julia@somaya.se så postar vi material till dig.