Stödlinjen

Stödlinjen är en kostnadsfri telefonlinje som är öppen under vardagar. De flesta samtal handlar om personer som är utsatta för någon form av våld och som behöver stöd och vägledning.

Volontärens roll & uppdrag

Du kommer jobba hemifrån med jouren kopplad till din mobil. 

För många kan det vara första gången som de söker hjälp eller berättar om sina upplevelser. Din roll blir att lyssna, bekräfta, ge stöd och information. Samtalet kan bli första steget för någon att lämna våldsam/hotfull relation. 

 

Utbildning

För att kunna bli volontär måste du ha genomgått Somaya Kvinno- och Tjejjours grundutbildning. Utbildningen täcker bl.a. följande ämnen:

  • Våld i nära relation
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Bemötande och förhållningssätt till stödsökande
  • Säkerhetsaspekter
  • Somayas värdegrund och det praktiska arbetet

 

Förutom att deltagandet på utbildningen behöver du också bli medlem i Somaya Kvinno- och Tjejjour samt skicka utdrag från belastningsregistret.