Våra projekt

Vårt material

Två kvinnors berättelser

I samarbete med filmaren Sebastian Ringler producerade vi två filmer baserade på två kvinnors historier. De två kvinnorna har levt i våldsamma förhållanden och har själva varit i kontakt med Somaya för att få stöd och råd. Filmerna ingick i en omfattande kampanj i sociala medier som pågick under våren och sommaren 2020.

Boken Min röst – Barns berättelser från Somaya

Min röst är ett projekt som vi genomförde tillsammans med sju av barnen som bodde i Somayas skyddade boenden 2016. Projektet fokuserade på att lyfta barnens berättelser och perspektiv på hur det är att leva med våld i familjen och att behöva flytta till ett skyddat boende.

Resultatet av vårt projekt är boken Min röst – Barns berättelser från Somaya och en kortfilm.

Min röst Short (Swe subs) from Film and Tell on Vimeo.

Somayas poddcast – 12 Shades of honor

Våld i nära relationer, en podd. I 12 avsnitt tar vi hjälp av akademiker, teens, yrkeserfarna, grymma och män och kvinnor i syfte att informera och ta kål på myter och fördomar gällande våldsutsatthet och hedersrelaterat våld och förtryck.

Lyssna på avsnitten här.