Jobba i stödverksamheten

Jobba extra

Somaya kvinno- och tjejjour söker extrapersonal till vår stödverksamhet 

Nu söker vi dig som vill arbeta extra som boendestödjare i vår stödverksamhet! Uppgiften består av schemalagd jour en vecka i månaden under kvällar, nätter och helger samt att kunna hoppa in och arbeta extra som boendestödjare vid behov. Arbetsuppgifterna i tjänsten är varierande och styrs av behoven i stödverksamheten och hos våra stödsökande, men där det övergripande uppdraget är att stötta individer mot ett självständigt liv och arbeta för att främja det egna beslutsfattandet. Arbetet kommer delvis vara schemalagt men det kommer även krävas att med kort varsel kan hoppa in vid behov. Uppdraget är en timanställning med start omgående och som inleds med en introduktion. 

Uppgiften

I dina arbetsuppgifter ingår det att vara behjälplig i stödverksamheten i de behov som uppstår. Du kommer att stötta de stödsökanden med praktiska göromål, ge vägledning och ledsagning. Barnpassning och praktiska arbetsuppgifter i våra boenden kan även förekomma. Du kommer journalföra och dokumentera dina insatser. I uppgiften ingår även att bemanna vår jourtelefon under kvällar, nätter och helger en vecka i månaden och du förutsätts då vara i Stockholm. Syftet med jouren är att utgöra en trygg kontakt för de stödsökande som bor på våra skyddade boenden och vilket vid behov kan kräva utryckningar till boendena. Ersättning för detta utgår. 

 Våra krav

 • Vi ser att du är studerande inom föredragsvis vård, omsorg, eller annat människovårdande ämne.  
 • Du ska vara flexibel och kunna ta arbetspass med kort varsel både under dagtid, kvällstid och under helger och att du kan ta dig till olika delar av Stockholm obehindrat.
 • Du ska ha en god planeringsförmåga och vara strukturerad då du kommer ha kontakt med flera individer och behöver vara insatt i varje individs ärende.  
 • Vi söker i första hand dig som behärskar antingen arabiska eller persiska obehindrat i tal. 

Meriterande kunskaper

 • Det är en merit om du tidigare har jobbat på exempelvis, HVB-hem, som boendestödjare eller med nyanlända.
 • Erfarenheter av dokumentation.
 • Kunskap/utbildning inom våld i nära relation
 • Körkort 

Personliga egenskaper

 • Du ska vara lösningsfokuserad 
 • Du är flexibel och har en hög stresstålighet då oförutsedda händelser är en del av arbetet
 • Som person har du ett ödmjukt, vänligt och omsorgsfullt förhållningssätt.
 • Du har mycket god samarbetsförmåga, både intern och externt
 • Du är driven i arbetet att upprätthålla god kvalitet i verksamheten och i att tillgodose och möta de behov som våra stödsökanden har

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga.

Vår stödlinje, stödchatt, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Vi lyfter ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.

Verksamheten består av följande delar:

Skyddat boende: På uppdrag av socialtjänsten erbjuder vi skyddat boende för personer som behöver akut skydd. Vi har flertal boenden som är geografiskt utspridda. Alla som placeras i våra skyddade boenden har tillgång till egen utbildad kontaktperson. Kontaktpersonerna gör bedömning av hot och risk enligt FREDA och i behov även SARA samt PATRIARK. Kontaktpersonerna följer med på möten och erbjuder högsta möjliga skydd och stöd i form av samtalsstöd, motivationssamtal samt utbildning om våld i nära relationer vid behov. För våra placerade kvinnor och barn erbjuder vi målgruppsanpassade aktiviteter för att bryta isoleringen. Fokus ligger på att aktiviteterna ska vara självstärkande och framåtblickande.

Nationell stödlinje och chatt: Vår stödlinje och chatt tillhandahålls av välutbildad och mångspråkig personal som erbjuder samtalsstöd, råd och hjälp till stödsökande samt konsultation i ärenden om våld i nära relationer till yrkesgrupper inom socialtjänsten samt andra myndigheter. 

Utbildningar och föreläsningar: Då vi dagligen möter och stöttar individer utsatta för våld är det viktigt för oss att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap kring det behov som målgruppen har. Vi lyfter dessa röster genom att föreläsa och utbilda i frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt olika sårbarhetsfaktorer för våldsutsatta. 

 

 

Ansökan

Ansökan med CV och personligt brev ska vara oss tillhanda senast: 31 mars 2021. Skicka in din ansökan idag då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Märk din ansökan med ”Boendestödjare” och skicka ansökan till: ansokan@somaya.se

Vi kommer att hantera alla förfrågningar gällande tjänsten via mail, därav hänvisar vi vänligt men bestämt till att kontakta oss endast via mailadressen: ansokan@somaya.se

Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.