Om Somaya

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell verksamhet med mer än 20 års erfarenhet av att skydda, stötta och stärka våldsutsatta kvinnor och av att särskilt möta personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten vilar på idéburen grund med visionen om en jämlik och jämställd värld, fri från våld och förtryck. Vi hjälper kvinnor och barn att ta makten över sina liv från våld och förtryck, vare sig individuell, kollektivistisk eller strukturell. Genom att lyfta dessa röster och arbeta förebyggande, skapar vi opinion och samhällsförändring.

Somaya_fågeln

Styrelsen 2019

Somayas styrelse består av ideellt engagerade personer som blivit valda av föreningens medlemmar. Styrelsens arbete ligger i att utforma verksamhetens inriktningar och mål. För frågor, maila: styrelsen@somaya.se

 

Ordförande
Carina Ohlsson

Kassör 
Gülderen Höll

Ledamot
Fredrik Wallén

Ledarmot
Aina Rasool

Ledarmot
Tanya Mohammedzadeh

Ledarmot
Julie Chowdhury

Ersättare
Romila Khan

grönt