Jobba som projektledare

Somaya kvinno- och tjejjour söker projektledare för våldsförebyggande arbete

Vill du arbeta på en arbetsplats som genomsyras av högt engagemang och där det finns utrymme för stor påverkan, delaktighet och personlig utveckling? 

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQI-personer med utländsk bakgrund/utrikesfödda som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Vi har 20 års erfarenhet och är flerspråkiga. Verksamheten bedrivs inom två verksamhetsgrenar, stöd och utåtriktat arbete. Vår stödlinje, stödchatt, vårt skyddade boende och aktivitetscenter ger individer möjlighet till självbestämmande. Vi är insatta i aktuell debatt och relevant forskning. Vi lyfter ohörda röster, sprider kunskap och arbetar för en positiv samhällsförändring.

Vi söker dig som vill arbeta för ett jämlikt och jämställt samhälle, fritt från våld och förtryck och som brinner för att bidra till förbättrade livsvillkor, rättigheter och möjligheter för målgruppen som vi stöttar. Du är en driven projektledare som trivs och motiveras av ett utåtriktat arbete och som är trygg i att synas i olika sammanhang. 

Din roll kommer innebära målgruppsnära arbete såväl som ett strategiskt och övergripande ansvar i att stärka och utveckla verksamhetens utåtriktade arbete där mål- och resultatuppföljning ingår som en naturlig del av arbetet. Rollen innebär dels att projektleda ett pilotprojekt där du kommer att arbeta övergripande med uppstart av ett nytt kompetenscenter (i samarbete med Somayas stödverksamhet), forma, följa upp utvärdera verksamheten samt omvandla erfarenheter och lärdomar från pilotprojektet till kunskapsspridning för att lyfta vår målgrupps röst. Du blir också ansiktet utåt för verksamhetsgrenen “Utåtriktat arbete” och en förutsättning för att lyckas i rollen är att du har en orädd attityd när det gäller frågorna du brinner för och att trivs med att synas i offentliga sammanhang. Du har en feministisk, normkritisk och intersektionell medvetenhet och har förståelse för och motiveras av att utveckla och förbättra en organisation med den ideella sektorns förutsättningar

Exempel på andra arbetsuppgifter:

  • Övergripande ansvar för uppstart och samordning av ett tvåårigt pilotprojekt, (ett nytt kompetenscenter riktat mot verksamhetens målgrupp)
  • Ta fram mätinstrument, följa upp statistik och rapportera verksamhetsresultat gentemot finansiärer av pilotprojektet
  • Volontärsamordning
  • Omvandla kunskaper, erfarenheter och insikter från pilotprojektet genom att arrangera, och/eller bjuda in till studiebesök och hålla i föreläsningar 
  • Talesperson i offentliga sammanhang
  • Samarbetspartners och nätverk – etablera ny kontakt och upprätthålla kontakter sedan tidigare. 
  • Närvara i olika evenemang, nätverka och representera Somaya. Delta/bistå med Somayas kunskap. 
  • Planera events i samband med uppmärksammande av vissa dagar och representera Somaya vid stora sociala evenemang.
  • Omvärldsbevakning: Hålla sig uppdaterad i senaste forskning, rapporter, kartläggningar som finns.
  • Hålla sig uppdaterad i det interna arbetet som görs exempelvis om ärenden som sker internt i våra skyddade boenden eller/och samtal som inkommer till jouren, samt uppmärksamma dessa externt (lyfta målgruppens röst).

Din bakgrund 

 • Minst tre års erfarenhet av projektledning alt liknande arbete och tidigare erfarenhet av att föreläsa/utbilda/tala inför grupper
 • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor (kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck/särskilt sårbara grupper är meriterande).
 • 3 årig högskoleutbildning inom relevant område
 • Dokumenterad erfarenhet av projektledning, (planering, samordning, uppföljning och utvärdering)

Meriterande kunskaper

 • Kunskap i ett utomnordiskt språk
 • Metodutveckling
 • Processledning
 • Erfarenhet av ideell sektor

Personliga egenskaper

 • Trivs med att nätverka och bygga relationer
 • Utåtriktad
 • Kreativ
 • Initiativrik
 • Strukturerad
 • Självgående
 • Har en förmåga att kunna engagera andra
 • Duktig på att uttrycka sig i tal och skrift
 • Flexibel (villig att växla roll och arbeta över gränser när det behövs) 
 • Vara en stark lagspelare
 • Ödmjuk

Tjänsten är placerad på vårt kansli i centrala Stockholm, och är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning med tillträde 1:a nov eller enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen (ideella och idéburna organisationer). 

Välkommen med din ansökan!

 

Ansökan

Ansökan med CV och personligt brev ska vara oss tillhanda senast 15 aug 2021. Frågor besvaras tidigast från 2:a augusti av Zenobia Rizvi, verksamhetschef, zenobia@somaya.se.

Urval och intervjuer kommer att ske först efter sista ansökningsdag.  Märk din ansökan med “Projektledare våldsförebyggande arbete”.