Skyddat boende

Skyddat boende i Stockholm

Somaya erbjuder skyddat boende i Stockholm. Vi tar emot

  • kvinnor
  • män
  • HBTQI-personer
  • par
  • medföljande barn

Somayas verksamhet är specialiserad på att möta och skydda personer med särskild sårbarhetsfaktor. Det gäller främst personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext.  I våra skyddade boenden erbjuds de boende såväl fysiskt skydd som praktiskt och känslomässigt stöd i enlighet med vår arbetsmetod. Vår språkkompetens gör att vi ofta kan erbjuda stöd på den boendes språk. Vi arbetar också med att utöka de boendes nätverk, bryta isolering och skapa social samvaro.

Våra skyddade boenden

Behöver du placera i skyddat boende? Vi är tillgängliga för akutplaceringar, samt kortare och längre placeringar. Personer som kommer till oss får samma stöd oavsett hur länge placeringen varar. Det inkluderar ett kvalificerat kontaktmannaskap och en egen kontaktperson.

Våra boenden är i första hand kollektiva med självständiga hushåll. Vi kan också erbjuda enskilt boende. Vi har plats för 14 personer och medföljande barn. Lägenheterna är utspridda geografiskt för att öka säkerheten för våra stödsökande. Samtidigt har vi personal tillgänglig dygnet runt via vår jourtelefon. Men finns särskilda behov av stöd kan personal vara på plats i lägenheterna under dagar, kvällar och helger efter överenskommelse med placerande myndighet.

Placeringsförfrågningar kommer i första hand från socialtjänsten och vi kan ta emot placeringar närsomhelst på dygnet. Vi kan även vara behjälpliga vid transporter.

Läs mer om våra skyddade boenden och hur vi jobbar.

Behöver du bo i skyddat boende men vet inte hur du kan få hjälp?

Kontakta oss via vår stödlinje eller chatt. Vi kan kan ge dig råd, stöd och information. Vår personal pratar många olika språk. Du kan vara anonym eller använda alias.

Behöver du placera?

  • Hot- och riskbedömningar görs alltid.
  • Vi är tillgängliga för kortare placeringar/akutplaceringar.
  • Alla boende får en egen kontaktperson, även vid korta placeringar.
  • Husdjur är välkomna i vissa av våra boenden.
  • Vi kan vara behjälpliga vid transporter.

Placera i skyddat boende

Vi tar emot placeringar dygnet runt.
För placeringsförfrågningar: 08-760 96 11
Under helger och kvällar: 08-120 165 00
stodjouren@somaya.se

Ring oss Maila oss