Barn i skyddat boende

Barnperspektiv

Vi tar emot barn mellan 0-17 år i vårdnadshavares sällskap. Varje barn får en egen kontaktperson som har huvudansvar för att följa ärendet under placeringstiden med barnets bästa i fokus. För att kvalitetssäkra och samordna vårt arbete med barn har vi har en barnansvarig med kompetens i Trappanmodellen. Vår språkkompetens gör att vi ofta också kan erbjuda stöd på barnets språk.

Kontaktpersonen ansvarar för att barnen får en säker inskrivning på skola/förskola inom tre veckor. Om barnet inte kan börja skolan i anslutning till placeringens början, kan vi erbjuda undervisning av ett lärteam på vårt aktivitetscenter. På centret arbetar vi med att utöka de boendes nätverk, bryta isolering och skapa social samvaro, och vi fokuserar på att skapa barnaktiviteter. Där anordnar vi också aktiviteter under lov och ledigheter samt födelsedags- och högtidsfiranden.