Somaya uppmärksammar Fadimedagen

Med två viktiga föreläsningar på temat hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammar Somaya att Fadimes uppmaningar i sitt välkända tal till riksdagen fortfarande är lika aktuella.

Varje år uppmärksammar Somaya Fadimedagen genom att lyfta de erfarenheter, behov och önskemål som personerna som söker stöd hos oss har. I år anordnar vi två digitala och kostnadsfria föreläsningar på torsdagen den 19 januari. Vi inleder dagen med lunchföreläsningen ”Hedersbrott – Vad innebär den nya lagstiftningen?” med advokat Camilla Orefjärd. I lunchföreläsningen går advokat Camilla Orefjärd igenom den nya lagen och ger dig möjlighet att få svar på dina frågor. Seminariet hålls på Zoom kl. 12.00-12.45. Anmäl dig här.

Ännu en aktivitet för att uppmärksamma Fadimedagen anordnar vi klockan 14.00-15.30: Ett kostnadsfritt digitalt panelsamtal om ”Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck – hur bör civilsamhälle och myndigheter arbeta förebyggande”. Under panelsamtalet kommer vi bland annat diskutera vad forskningen säger om det förebyggande arbetet kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck, och vad som saknas för att alla ska kunna leva självständiga liv fria från våld och förtryck. Medverkar gör:
Susanne Strand, docent i kriminologi och forskningsledare för Centrum för våldsstudier,
Linn och Arezo, Origo resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld,
Julia Nosti, strateg på Somaya stödjour.

Anmäl dig här.

Seminarierna kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand vid förfrågan.

 

Varmt välkommen!

Föreläsning om hedersbrott Inbjudan till Fadimedagen