Debatt: Det är en rättighet att få rätt stöd för att leva ett självständigt liv fritt från våld

Vad ger dig känslan av trygghet, självständighet och självförtroende? En egen inkomst, en bostad, vänner, utbildning eller att du vet hur du ska navigera i samhället? Tänk dig att du förlorar en eller flera av de här sakerna. Och vad skulle du göra och hur skulle du må om du förlorade alla? Det du föreställer dig är en verklighet för många utrikesfödda kvinnor i Sverige.

Om du saknar en egen bostad, ett jobb, ett socialt nätverk, kunskap om samhälle och språk samtidigt som du är utsatt för våld så behöver du ett sammanhängande stöd från många olika myndigheter för att uppnå delaktighet och självständighet. Forskning visar att stödet måste vara långsiktigt och kombinera insatser inom till exempel integration, arbete, våldsutsatthet samt hälsa och sjukvård. Det krävs också praktiskt stöd så som svenskundervisning och kunskap om sina rättigheter. Också en social gemenskap som bryter isolering är viktigt.

Alla människor har rätt till stöd för att kunna leva ett självständigt liv fritt från våld. Men stödet som krävs för att nå dit måste se olika ut beroende på varje persons förutsättningar.

Vad är lösningen?

Utrikesfödda kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund och nyanlända kvinnor är en enorm tillgång för Sverige. Att utgå från forskning, och erbjuda ett mångfacetterat, välfungerande och sammanhängande stöd som ser personer som en helhet är det enda rimliga. Det är så vi kan främja delaktighet och självständighet. Och vi behöver se politiska satsningar som inkluderar det perspektivet. Det krävs också insatser för att säkerställa att samhällets stöd når de här kvinnorna.

Politiska satsningar för att förändra det stöd som finns kommer kosta, och det krävs politisk vilja och engagemang. Det krävs också mer samverkan och samarbete mellan olika myndigheter. Men vinsterna med ett stöd som är anpassat till kvinnornas alla behov blir enorma för kvinnorna själva, en framtida generation och samhället i stort.

Vi kan prata om nya lagar, skärpta straff och fotboja för våld i nära relation. Men om samhället lyckas erbjuda de här kvinnorna den här typen av stöd, som vi vet bidrar till ökad delaktighet och självständighet, då får de möjligheten att lämna redan innan första slaget.

Det och mer skriver vi idag i ETC. Läs hela vår artikel på deras hemsida.