Ökad kännedom och fler stödkontakter från unga tack vare Somayas nya stödchatt

Somayas nya stödchatt lockar en ny, yngre målgrupp med andra frågor än de som ringer stödlinjen och är ett positivt tillskott till stödet Somaya erbjuder, det visar den senaste utvärderingen av chatten. Unga tjejer under 25 år är de som vänder sig till chatten i första hand. Vanligast är frågor kopplade till psykisk ohälsa, ensamhet, relationer, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld.

Den första juli i år öppnade Somaya den nya stödchatten som ett svar på pandemin. Förhoppningen var att personer som var isolerade med förövare och hade svårt att ringa vår stödlinje skulle ha lättare att kontakta oss genom chatten för att få stöd. Efter ett drygt halvår står det klart att chatten inte bara blev ett komplement till stödlinjen, utan faktiskt lockar en helt ny målgrupp.

– Stödchatten har fått en ny, yngre målgrupp att ta kontakt med oss och det är tydligt att vi har lyckats öka kännedomen om Somaya och stödet vi erbjuder bland yngre – det är väldigt positivt. Vi ser en tydlig skillnad mellan vilka som kontaktar oss i chatten och i stödlinjen. Även situationerna de beskriver är annorlunda. Problematiken de unga lyfter i chatten har ofta inte hunnit utvecklas till att bli så allvarlig som det vi hör i stödlinjen. Vi ser därför chatten som en fantastiskt möjlighet att nå unga innan situationerna blir alltför kritiska, berättar Zenobia Rizvi, verksamhetschef på Somaya kvinno- och tjejjour.

En möjlighet att jobba förebyggande med unga

Frågor om psykisk ohälsa, ensamhet, relationer, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld är vanliga, och det är framförallt tjejer i åldrarna 13-25 som väljer att söka stöd via chatten.

– Även om vi alltid erbjuder möjligheten att vara helt anonym i stödlinjen, upplever vi att ungdomarna föredrar att chatta för att det ger dem en starkare känsla av anonymitet. Den åldersgruppen verkar också känna sig mer bekväm med att skriva än att prata i telefon. Vi upplever att chatten ger oss en ny möjlighet att jobba mer förebyggande med unga, fortsätter Zenobia Rizvi.

Chatten har sedan början av hösten bemannats av utbildade volontärer och är öppen tisdagar och torsdagar kl. 18-21.