Somaya pratar om våld i nära relation under pandemin i Rapport

Nej, våldet visar inga tecken på att ha minskat under pandemin. Det sa vår grymma kollega Elsa i SVT:s Rapport där hon också berättade om det vi ser av pandemins effekter på våld i nära relation.

I inslaget berättar Elsa om hur vi, och många andra kvinnojourer, upplever att pandemin har förvärrat situationen för många våldsutsatta, och försvårat deras möjligheter att söka stöd hos en kvinnojour eller hos socialtjänsten. Det är dessutom tydligt att restriktionerna kopplade till pandemin ger våldsförövare möjlighet att kontrollera och isolera sina partners ännu mer, något som är väldigt allvarligt.