Somaya kvinno- och tjejjour fokuserar mer på att stötta och förbättra vålds- och hedersutsatta HBTQ-personers livssituation och rättigheter

Somaya i prideparaden

Somaya i prideparaden

Somaya kvinno- och tjejjour firar Pride 2020 med att fokusera ännu mer på arbetet med att stötta och förbättra vålds- och hedersutsatta HBTQ-personers livssituation och rättigheter.

Idag inleds Pride 2020 och vi firar allas rätt till att få vara och att få leva som de vill. Stora framsteg har gjorts, men i vårt arbete ser vi att mycket återstår. Genom stödlinjen och placeringar kommer vi allt oftare i kontakt med HBTQ-personer som söker stöd på grund av att de är utsatta för våld i nära relationer, eller för att de är utsatta för hot eller våld på grund av hedersnormer i omgivningen. Somaya kvinno- och tjejjour kommer därför fokusera ännu mer på öka vår kompetens och vårt arbete för att stötta och förbättra HBTQ-personers livssituation och rättigheter.

-Det här är en målgrupp som vi möter i vårt arbete, och vi ser tydligt att behovet att stötta homosexuella och transpersoner som är utsatta för hedersnormer och våld i nära relation finns. Många är rädda för att komma ut och för konsekvenserna det kan leda till, och många vittnar också om att de blir fördomsfullt bemötta av olika hjälpinsatser. Vi kommer därför satsa och fokusera ännu mer på kompetensutveckling inom området och vårt mål är att kunna ge personerna som tar kontakt med oss ett ännu bättre stöd, säger Zenobia Rizvi, verksamhetschef på Somaya kvinno- och tjejjour.

HBTQ-personer som lever i en hedersnormativ miljö är särskilt utsatta och sårbara. Redan idag stöttar och guidar Somaya kvinno- och tjejjour HBTQ-personer för att de själva ska äga makten över sina liv och kunna leva fritt från våld och förtryck. Är du utsatt för våld eller hedersförtryck kan du ta kontakt med oss via vår chatt eller vår stödlinje: 020-818 283.