Najla Ahmed ny ordförande för Somaya kvinno- och tjejjour.

.

Vid årsstämman den 28 maj tillträdde Najla Ahmed som ny ordförande i Somaya kvinno- och tjejjours styrelse. Najla Ahmed har arbetat inom civilsamhället i över 17 år med allt ifrån migrationsfrågor, folkbildning, med direkt stöd till våldsutsatta och som utbildare i området, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Hon brinner särskilt för kvinnorättsfrågorna och har arbetat med olika projekt som främjar inkludering och jämställdhet på till exempel Kvinna till Kvinna. Hon har också lång erfarenhet av styrelsearbete, senast som ledamot i riksorganisationen Unizon.  Idag arbetar hon som utbildare och projektledare inom området våld i nära relationer. Najla Ahmed är inte helt ny i sammanhanget, hon har tidigare varit både verksamhetsledare och ordförande i Somaya kvinno- och tjejjours styrelse.  

-Jag kom in som volontär på Somaya kvinno- och tjejjour 2003 och har sett organisationen växa från 2 anställda med 2 stödboenden till att bli en etablerad verksamhet med stor kompetens inom sitt området. Somaya stöttar de mest utsatta grupperna i samhället och min ambition är att vi ska bedriva ett effektivare opinionsarbete i syfte att lyfta vår målgrupps röst på en politisk nivå, säger Najla Ahmed.

– Vi hälsar Najla Ahmed varmt välkommen som vår nya ordförande. Det är en spännande tid att gå in i organisationen, med många utvecklingsplaner samtidigt som vi bedriver ett intensivt arbete med att förtydliga vårt budskap och identitet, säger Zenobia Rizvi, Verksamhetschef Somaya kvinno- och tjejjour.