Ny ledning på Somaya kvinno-tjejjour.

I september månad tillsattes Zenobia Rizvi som ny verksamhetschef på Somaya kvinno- tjejjour. Tillsammans med Eman Hussein, ansvarig för externa relationer och utbildare, ska de förnya och utveckla arbetet med ett utökat fokus på kunskapsspridning och utbildningsverksamhet om våld mot kvinnor med särskild sårbarhetsfaktor. Satsningen ska leda till en starkare opinion kring frågan om våldsutsatta i nära relation och det stöd som nu erbjuds. Målet är att bidra med konkreta förslag till förbättring av de insatser som i dagsläget erbjuds av samhället och därmed höja kvalitén för det stöd och skydd som erbjuds för målgruppen.

 

– Jag är övertygad om att Zenobia och Eman med sina långa och kompletterande erfarenheter kommer att förstärka vår möjlighet att skydda kvinnor och barn samt stärka arbetet mot hedersvåld och förtryck, säger Carina Ohlsson, styrelseordförande på Somaya kvinno- tjejjour.

 

Zenobia Rizvi kommer närmast från en roll på Svenska Filminstitutet där hon arbetat med chefsstöd och organisationsutveckling och har tidigare varit ledamot i Somayas styrelse. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskap och organisationsfrågor inom privat som offentlig sektor och har ett ideellt engagemang som sträcker sig från projekt som främjar inkludering och integration till olika styrelseuppdrag på till exempel Rädda Barnen.
Eman Hussein har 15 års erfarenhet inom kvinnojoursrörelsen och har bred kunskap kring arbetet med våldsutsatta på olika nivåer. Eman är för många ett bekant ansikte då hon setts föreläsa, medverka i paneldebatter och bistått med Somayas expertis kring frågan om särskilt utsatta inom området våld i nära relation.

 

– Jag har i mitt ideella engagemang för kvinnors och barns rättigheter sett hur viktigt Somayas arbete är för att vara ett skyddsnät för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kvinnojoursarbete handlar om att rädda liv. Jag är hedrad och ödmjuk inför uppdraget som ny verksamhetschef, säger Zenobia Rizvi.

 

– Denna satsning ger oss möjlighet att vara mer tillgängliga både internt och externt. Förhoppningen är att detta ska leda till fördjupade samarbeten och en starkare opinion som ska gynna målgruppen som vi stöttar i stort, säger Eman Hussein.

 

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell verksamhet som sedan 1998 arbetat med att skydda, stötta och stärka kvinnor utsatta för våld i nära relation. Främsta målgrupp är kvinnor och tjejer utsatta för våld i nära relation med särskild sårbarhet, såsom utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller med utländsk bakgrund. Verksamheten arbetar utifrån mänskliga rättigheter och demokratiska beslutsprocesser med visionen mot en jämlik och jämställd värld, fri från våld och förtryck.

 

För mer information, vänligen kontakta 

Zenobia Rizvi , Verksamhetschef Somaya kvinno- och tjejjour 

zenobia@somaya.se