Monthly Archives: October 2019

Ny ledning på Somaya kvinno-tjejjour.

14:e oktober  Ny ledning på Somaya kvinno- tjejjour I september månad tillsattes Zenobia Rizvi som ny verksamhetschef på Somaya kvinno- tjejjour. Tillsammans med Eman Hussein, ansvarig för externa relationer och utbildare, ska de förnya och utveckla arbetet med ett utökat fokus på kunskapsspridning och utbildningsverksamhet om våld mot kvinnor med särskild sårbarhetsfaktor. Satsningen ska leda till en starkare opinion kring frågan om våldsutsatta i nära relation och det stöd som nu erbjuds. Målet är att bidra med konkreta förslag till förbättring av